Przejdź do treści

OpenVPN – Warning: route gateway is not reachable on any active network adapters

  • przez

Spotkałem się ostatnio z ciekawym problem dotyczącym OpenVPN – klient uruchamiany na Windows 10. Następowało połączenie z serwerem, autoryzacja – wszystko jak zwykle. Natomiast na samym końcu komunikat:

Warning: route gateway is not reachable on any active network adapters

Po analizie logów wyglądało to tak jakby nie był pobierany IP z serwera OpenVPN. Po poszukiwaniach w sieci znalazłem rozwiązanie w postaci włączenia globalnie „dhcp media sense”. Status tego parametru można sprawdzić poprzez:

netsh int ipv4 show global

Jeżeli jest „disabled” to włączyć to można poprzez edycję rejestru – dodanie lub edycję wpisu:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Services \ Tcpip \ Parameters
nazwa wpisu: DisableDHCPMediaSense
typ wpisu: REG_DWORD
wartość: 0

Po restarcie komputera parametr ten powinien się zmienić i klient OpenVPN powinien się już normalnie połączyć. Nigdy nie doszedłem dlaczego na tym jednym komputerze tak było, bo na innych domyślnie ten parametr był włączony.

Więcej info np. poniżej:

https://github.com/OpenVPN/openvpn-gui/issues/380