Przejdź do treści

Debian 10 + Dell Openmanage (OMSA)

  • przez

Dell OMSA to pakiet oprogramowania do zarządzania i monitorowania serwerów Dell. Standardowo jest dostępne na platformę Windows Server, ale również na Linuksy. Oficjalnie wspierane, czy to przez Dell czy też przez twórców dystrybucji są wersje na RHEL, SUSE Linux Enterprise Server oraz Ubuntu. W innych dystrybucjach OMSA nie jest oficjalnie wspierane, ale … często działa.

http://linux.dell.com/repo/community/openmanage/

Jako, że Debian nie znajduje się na liście dystrybucji, które są oficjalnie wspierane, należy korzystać z paczek bez wsparcia lub z paczek dla Ubuntu. Dla Debiana 10 (Buster) brak gotowych paczek nawet bez jakiegokolwiek wsparcia. Ale można to obejść wykorzystując paczki dla Ubuntu 19.04 (Bionic).

Dodanie kluczy repozytorium Della.

gpg --keyserver pool.sks-keyservers.net:80 --recv-key 1285491434D8786F
gpg -a --export 1285491434D8786F | apt-key add -

Dodanie repo do sources.lists.

echo "deb http://linux.dell.com/repo/community/openmanage/940/bionic bionic main" > /etc/apt/sources.list.d/linux.dell.com.sources.list
apt update

Teraz największe zamieszanie, należy zainstalować wybrane pakiety dostępne w Ubuntu, żeby spełnić wymagania Dell OMSA.

wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/o/openwsman/libwsman-curl-client-transport1_2.6.5-0ubuntu3_amd64.deb
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/o/openwsman/libwsman-client4_2.6.5-0ubuntu3_amd64.deb
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/o/openwsman/libwsman1_2.6.5-0ubuntu3_amd64.deb
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/o/openwsman/libwsman-server1_2.6.5-0ubuntu3_amd64.deb
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/s/sblim-sfcc/libcimcclient0_2.2.8-0ubuntu2_amd64.deb
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/o/openwsman/openwsman_2.6.5-0ubuntu3_amd64.deb
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/multiverse/c/cim-schema/cim-schema_2.48.0-0ubuntu1_all.deb
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/s/sblim-sfc-common/libsfcutil0_1.0.1-0ubuntu4_amd64.deb
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/multiverse/s/sblim-sfcb/sfcb_1.4.9-0ubuntu5_amd64.deb
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/s/sblim-cmpi-devel/libcmpicppimpl0_2.0.3-0ubuntu2_amd64.deb
dpkg -i libwsman-curl-client-transport1_2.6.5-0ubuntu3_amd64.deb
dpkg -i libwsman-client4_2.6.5-0ubuntu3_amd64.deb
dpkg -i libwsman1_2.6.5-0ubuntu3_amd64.deb
dpkg -i libwsman-server1_2.6.5-0ubuntu3_amd64.deb
dpkg -i libcimcclient0_2.2.8-0ubuntu2_amd64.deb
dpkg -i openwsman_2.6.5-0ubuntu3_amd64.deb
dpkg -i cim-schema_2.48.0-0ubuntu1_all.deb
dpkg -i libsfcutil0_1.0.1-0ubuntu4_amd64.deb
dpkg -i sfcb_1.4.9-0ubuntu5_amd64.deb
dpkg -i libcmpicppimpl0_2.0.3-0ubuntu2_amd64.deb

Oczywiście nie jest to piękne ani idealne rozwiązanie, ale w tym momencie jedyne. Dell obiecuje, że pojawi się paczka dla Debiana 10, ale konkretnych terminów brak (na ten moment).

apt install srvadmin-all

Albo możemy wybrać konkretne moduły, które są nam potrzebne.

Pozostaje jeszcze (stworzenie tego pustego pliku IGNORE_GENERATION jest potrzebne do działania niektórych modułów, które sprawdzają dane systemu operacyjnego.

Update. Przeoczyłem, że w wersjach od 9.3 (lub 9.4) OMSA nie ma już pliku /etc/init.d/dataeng i startowanie usług odbywa się już w pełni za pomocą systemd.

touch /opt/dell/srvadmin/lib64/openmanage/IGNORE_GENERATION
systemctl start dsm_sa_datamgrd && systemctl start dsm_sa_eventmgrd

Została ostatnia kwestia. Jeżeli chcemy, żeby OMSA integrowało się z systemowym snmpd – np. po to, żeby można było korzystać z check_openmanage + icinga (nagios) to trzeba poprawić plik usługi snmpd. Mamy już (niestety?) systemd, więc:

mkdir /etc/systemd/system/snmpd.service.d
cat /lib/systemd/system/snmpd.service > /etc/systemd/system/snmpd.service.d/local.conf

Następnie należy wyedytować plik local.conf. Powinien od wyglądać tak (ja na wszelki wypadek kopiuje całą zawartość oryginalnej definicji – pewnie można tylko zmieniane fragmenty).

[Unit]
Description=Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
After=network.target
ConditionPathExists=/etc/snmp/snmpd.conf
[Service]
Environment="MIBSDIR=/usr/share/snmp/mibs:/usr/share/snmp/mibs/iana:/usr/share/snmp/mibs/ietf:/usr/share/mibs/site:/usr/share/snmp/mibs:/usr/share/mibs/iana:/usr/share/mibs/ietf:/usr/share/mibs/netsnmp"
Environment="MIBS="
Type=simple
ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/agentx
ExecStart=
ExecStart=/usr/sbin/snmpd -LSwd -u Debian-snmp -g Debian-snmp -I mteTrigger,mteTriggerConf -f
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Kluczowa jest poprawka linii ExecStart, musimy z niej usunąć -smux. Po restarcie snmpd wszystko powinno działać.

Więcej info można znaleźć np. na stronie https://www.reddit.com/r/homelab/comments/dt2xk7/dell_omsa_on_proxmox_6_debian_10/.